Obvestilo o uporabi piškotkov

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.

Avto

> Rabljena vozila \ Davki \ Oprostitve plačila DMV


Oprostitve plačila DMV

V kolikor imate 3 ali več mladoletnih otrok, kupujete vozilo za prevoz invalida ali pa zgolj želite uvoziti starodobnika, ste lahko oproščeni do plačila DMV oz. upravičeni do povračila DMV.

Oprostitev plačila DMV za družine s 3 ali več otroki

Oprostitev velja za eno motorno vozilo s 5 ali več sedeži, ki ga največ enkrat v treh letih kupi eden od roditeljev v družini, ki ima tri ali več otrok, ki še niso dopolnili 18 let. Določba je redakcijsko popravljena.

Oprostitev se uveljavlja na podlagi dokazila o skupnem gospodinjstvu ob:

  • vložitvi napovedi pri davčnem organu ali
  • ob vložitvi carinske deklaracije za sprostitev v prost promet pri carinskem organu,
  • oziroma z vložitvijo zahtevka za povračilo plačanega davka pri davčnem organu v treh mesecih od nakupa, v primeru uvoza pa pri carinskem organu v treh mesecih od uvoza.

Poenostavljen je postopek odmere davka oziroma ugotavljanje upravičenosti do oprostitve plačila DMV. Tako lahko davčni zavezanec zahteva oprostitev plačila DMV že ob sami vložitvi napovedi za odmero DMV oziroma ob uvozu ali pa kasneje, in sicer pred potekom treh mesecev od dneva nakupa motornega vozila.

Spremenjen je rok vračila DMV. Davčni organ izvede vračilo v 30 dneh (prej v 15 dneh) po prejemu zahtevka. Ob tem se v prometno dovoljenje in register gospodinjstev vpiše, da je za kupljeno motorno vozilo uveljavljeno vračilo DMV.

 

Oprostitev plačila DMV od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov

Od vozil, ki so nabavljena za prevoz invalidov, in sicer od enega motornega vozila z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 l in dizelskega motorja do 1,9 l oziroma z delovno prostornino bencinskega motorja do 2 l in dizelskega motorja do 2,2 l za motorno vozilo z avtomatskim upravljanjem ter od motornega vozila, posebej prirejenega za prevoz invalidov na invalidskem vozičku, ki ga največ enkrat v petih letih kupijo invalidske organizacije in osebe, ki imajo vozniško dovoljenje ali jim je potrebna pomoč drugih oseb, ki imajo vozniško dovoljenje. Določba je redakcijsko popravljena in sicer besedna zveza »enega novega osebnega avtomobila« se je nadomestila z »enega motornega vozila«.

 

Davčni zavezanec lahko zahteva oprostitev plačila DMV že ob sami vložitvi napovedi za odmero DMV oziroma ob uvozu ali pa kasneje, in sicer pred potekom treh mesecev od dneva nakupa motornega vozila.

 

Davčni organ izvede vračilo v 30 dneh (prej v 15 dneh) po prejemu zahtevka.

 

Starodobna vozila

Za oprostitev plačila DMV od starodobnih vozil (prej rabljenih vozil muzejske vrednosti) tako ni več pogoj, da je vozilo staro najmanj 30 let, ampak da ima v skladu s predpisi o motornih vozilih status starodobnega vozila.

 

Status starodobnega vozila se podeli vozilu, ki je starejše od 25 let, ohranjeno in tehnično vzdrževano tako, da je skladno z originalno konstrukcijsko sestavo in obliko, in se zaradi svojega zgodovinskega in tehničnega pomena praviloma ne uporablja za vsakodnevne prevoze (Pravilnik o ugotavljanju skladnosti vozil – Uradni list RS, št. 30/04, 17/07, (18/07 – popr.), 31/09 in 105/09). Ministrstvo, pristojno za homologacijo vozil, izda odločbo o statusu takega vozila, s katero se dokazuje upravičenost do oprostitve plačila DMV.

 

Intervencijska reševalna vozila

Dodana je povsem nova oprostitev plačila DMV, ki se nanaša na intervencijska reševalna vozila, ki so posebej prirejena za prevoz ponesrečencev in bolnikov. Med navedena vozila pa ni mogoče uvrščati motornih vozil, ki niso posebej prirejena za reševalne prevoze (namenjena so na primer sanitetnim prevozom).

 

Statusno preoblikovanje

Zaradi spremembe predmeta obdavčitve in izvzetja iz obdavčitve prometa z motornimi vozili, ki so že bila registrirana v Sloveniji, je iz zakona črtana oprostitev v zvezi s prenosom motornega vozila v primeru statusnega preoblikovanja lastnika vozila. Prenos lastništva motornega vozila v postopku statusnega preoblikovanja lastnika vozila tako ni več predmet obdavčitve z DMV.