Obvestilo o uporabi piškotkov

Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki. Več o piškotkih.

Avto

> Rabljena vozila \ Zgodovina DMV


Zgodovina DMV

Vas zanima kakšne so bile obdavčitve v preteklosti?

Zgodovina Davka na motorna vozila

Na tej strani si lahko ogledate kako se je obračunaval DMV v preteklosti.

 

Davek na motorna vozila (DMV) pred novo zakonodajo (do 1.3.2010)

Do nove zakonodaje se je stopnja DMV obračunavala glede na nabavno vrednost vozila. In sicer:

Davčna osnova Stopnja DMV v %
do 1,0 mio SIT 1,00%
nad 1,0 mio SIT do 1,4 mio SIT 1,40%
nad 1,4 mio SIT do 1,8 mio SIT 2,00%
nad 1,8 mio SIT do 2,4 mio SIT 3,50%
nad 2,4 mio SIT do 3,0 mio SIT 5,00%
nad 3,0 mio SIT do 4,0 mio SIT 7,00%
nad 4,0 mio SIT do 5,0 mio SIT 9,00%
nad 5,0 mio SIT do 6,0 mio SIT 11,00%
nad 6,0 mio SIT 13,00%

 

Davek na motorna vozila (DMV) po novi zakonodaji (od 1.3.2010 dalje)

Osnova za določitev stopnje davka na motorna vozila (DMV) je izpust CO2, vrsta pogona (bencin, dizel), emisija trdih delcev ter Euro standard motorja v avtomobilu. Obstoječe lestvice so veljavne za vozila z Euro standardom 5 ali višje. Za vozila z nižjim Euro standardom se davčni stopnji v tabeli prišteje 1% za motorje s standardom EURO 4 (od 1.1.2011 dalje znaša dodatek za EURO 4  motorje 2%), 5% za motorje s standardom EURO 3 ter 10% za motorje s standardom EURO 2 ali nižje. Za vsa vozila pri katerih se uporablja kateri koli drug pogon, vključno z električnim, ali kombinacijo različnih pogonov (hibridno vozilo), se za določitev stopnje davka uporablja lestvica za bencinske motorje, tudi za dizelske hibride, prav tako pa se ta lestvica uporablja za dizelske motorje s standardom EURO 5 do 1. januarja 2012, ter stalno za dizelske motorje s standardom EURO 6 ali višje. Pri izračunu stopnje davka na motorna vozila (DMV) za vozila z dizelskim motorjem, katerih izpust trdih delcev presega 0,005 g/km je potrebno do 1. januarja 2011 prišteti 2%, po 1. januarju 2011 pa 5%. Razpon davka na motorna vozila (DMV) v 2010 za bencinske ali hibridne motorje tako trenutno znaša od 0,5% do 36% (26% + 10% za EURO 2 standard ). Razpon davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje pa znaša od 1% do 43% (31% + 10% za EURO 2 standard + 2% za izpust trdih delcev nad 0,005 g/km).

 

Osnova za določitev višine davka na motorna vozila (DMV) pa je neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV) oz. bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost (DDV). Neto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno z izkazanim davkom na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za Euro standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5. Bruto vrednost vozila, če je vozilo kupljeno brez izkazanega davka na dodano vrednost (DDV), množite s stopnjo davka na motorna vozila (DMV), ki jo izračunate tako, da stopnji davka v lestvici prišteje dodatek za Euro standard motorja, ki je nižji od standarda EURO 5. Pri izračunu stopnje davka na motorna vozila (DMV) za vozila z dizelskim motorjem, katerih izpust trdih delcev presega 0,005 g/km je potrebno do 1. januarja 2011 prišteti 2%, po 1. januarju 2011 pa 5%.

 

Plačilo davka na motorna vozila (DMV):

Davek se plača davčnemu organu pred prvo registracijo v Sloveniji. Davčni organ izda potrdilo o plačanem davku na motorna vozila (DMV), kar je osnova za pridobitev potrdila o homologaciji, brez katerega ni mogoče vozila registrirati v Sloveniji.

 

Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov za 2010

Izpust CO2 (g/km)  Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO5 in EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO4 in nižje
od 0 do vključno 120 0,50% 1,00%
nad 120 do vključno 130 1,00% 2,00%
nad 130 do vključno 150 2,50% 4,00%
nad 150 do vključno 170 5,50% 9,50%
nad 170 do vključno 190 8,00% 12,50%
nad 190 do vključno 210 10,50% 14,50%
nad 210 do vključno 230 18,00% 22,00%
nad 230 do vključno 250 23,00% 26,00%
nad 250 28,00% 31,00%
     
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja v 2010 Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
 EURO2 10,00% 10,00%
 EURO3 5,00% 5,00%
 EURO4 1,00% 1,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 2,00%

 

Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov za 2011 

Izpust CO2 (g/km) Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO5 in EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO4 in nižje
 od 0 do vključno 110  0,50%  1,00%
 nad 110 do vključno 120  1,00%  2,00%
 nad 120 do vključno 130  1,50%  3,00%
 nad 140 do vključno 150  3,00%  6,00%
 nad 150 do vključno 170  6,00%  11,00%
 nad 170 do vključno 190  9,00%  15,00%
 nad 190 do vključno 210  13,00%  18,00%
 nad 210 do vključno 230  18,00%  22,00%
 nad 230 do vključno 250  23,00%  26,00%
 nad 250  28,00%  31,00%
     
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja v 2010 Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
EURO2 10,00% 10,00%
EURO3 5,00% 5,00%
EURO4 2,00% 2,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 5,00%

 

 Lestvica stopenj davka na motorna vozila (DMV) in dodatkov za 2012

Izpust CO2 (g/km) Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za motorje na bencin, plin, hibridni pogon, dizelski pogon s standardom EURO6 Stopnja davka na motorna vozila (DMV) za dizelske motorje  s standardom EURO5 in nižje
 od 0 do vključno 110  0,50%  1,00%
 nad 110 do vključno 120  1,00%  2,00%
 nad 120 do vključno 130  1,50%  3,00%
 nad 140 do vključno 150  3,00%  6,00%
 nad 150 do vključno 170  6,00%  11,00%
 nad 170 do vključno 190  9,00%  15,00%
 nad 190 do vključno 210  13,00%  18,00%
 nad 210 do vključno 230  18,00%  22,00%
 nad 230 do vključno 250  23,00%  26,00%
 nad 250  28,00%  31,00%
     
Dodatek zaradi nižjega EURO standarda motorja Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
EURO2 10,00% 10,00%
EURO3 5,00% 5,00%
EURO4 2,00% 2,00%
Dodatek zaradi emisije trdih delcev nad 0,005 g/km 0,00% 5,00%
     
Dodatek DMV glede na prostornino motorja (od 1.7.2012 naprej) Dodatek v odstotnih točkah stopnji davka na motorna vozila (DMV)
do 2.499 ccm 0,00%
od 2.500 do 2.999 ccm 8,00%
od 3.000 do 3.499 ccm 10,00%
od 3.500 do 3.999 ccm 13,00%
nad 4.000 ccm 16,00%

>Trenutno veljavna zakonodaja

 

Kontrola plačila davka na motorna vozila (DMV):

Preko sistema e-davki je možno peveriti ali je za vozilo (na podlagi št. šasije) plačan davek na motorna vozila (DMV) ali ne. Če nimate možnosti preveriti ta podatek sami, ga lahko za vas brezplačno preverimo mi. Potrebno je le poslati elektronsko pošto na kontroladmv@kreativni-najemi.si.

  

Davek na dodano vrednost (DDV):

Znaša 20% od osnove v katero vštevamo neto nabavno ceno povečano za vrednost davka na motorna vozila (DMV).

 

Plačilo davka na dodano vrednost (DDV): DDV plača uvoznik oz. pridobitelj. Če je uvoznik/pridobitelj pravna oseba se DDV plača skladno z mesečnim obračunom DDV. Če je pridobitelj fizična oseba se DDV odmeri in plača sočasno s plačilom davka na motorna vozila (DMV).

 

Davki pri pridobitvi iz EU:

Prodajalec vozil za vsa vozila plača davek na motorno vozila (DMV), davek na dodano vrednost (DDV) ter ekološko takso za razgradnjo vozila. Tukaj si lahko izračunate koliko vas stane pridobitev vozila preko Kreativni najemi d.o.o. vključno z vsemi davščinami in stroški.

 

Davki pri uvozu iz ZDA oz. držav izven EU:

Prodajalec vozil za vsa vozila plača carino, davek na motorno vozila (DMV), davek na dodano vrednost (DDV) ter ekološko takso za razgradnjo vozila. Tukaj si lahko izračunate koliko vas stane uvoz vozila preko Kreativni najemi d.o.o. vključno z vsemi davščinami in stroški.


Zakaj je strah glede neplačanih davkov pri Kreativni najemi d.o.o. odveč?

 

  • Ker nismo muha enodnevnica.
  • Ker je lastnik podjetja obenem tudi direktor podjetja.
  • Ker ne kupujemo preko n posrednikov ampak neposredno.
  • Ker ne prodajamo preko n posrednikov oz. fiktivnih prvih kupcev ampak neposredno.
  • Ker preverimo naše nabavne vire pri pristojnih ustanovah.
  • Ker so vse carinske in davčne kontrole dosedaj pokazale da je naše poslovanje b.p..